Tổng quan về công ty

Thông điệp từ imep

Quá trình phát triển của Imep

Doanh thu 2016- 2021

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT

Tầm nhìn

Vision

TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG CÔNG TY CÓ NIỀM TIN HÀNG ĐẦU TRONG LĨNH VỰC TƯ VẤN THIẾT KẾ, CUNG CẤP LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ , BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN

BECOMING  ONE OF THE MOST TRUSTED COMPANIES IN DESIGN CONSULTANT, CONSTRUCTION AND MAINTENACE OF M&E FIELD

Tầm nhìn

Vision

KIẾN TẠO NHỮNG GIÁ TRỊ BỀN VỮNG VÌ MỘT CUỘC SỐNG PHỒN VINH

CREATING SUSTAINABLE VALUES FOR A PROSPEROUS LIFE

Chứng chỉ năng lực

Lĩnh vực hoạt động

LOẠI HÌNH DỰ ÁN

  • NHÀ CAO TẦNG – HIGH-RISE BUILDING

  • NHÀ MÁY – FACTORY

  • TRƯỜNG HỌC, BỆNH VIỆN – SCHOOL, HOSPITAL

  • NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN – RESTAURANT, HOTEL

  • BIỆT THỰ, NHÀ Ở CAO CẤP – VILLA, HIGHCLASS HOUSE

DỊCH VỤ

  • TƯ VẤN THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN – M&E DESIGN CONSULTANT

  • CUNG CẤP & LẮP ĐẶT HT CƠ ĐIỆN – M&E CONSTRUCTION

  • BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG – MAINTENANCE